KONTAKTY

Pomucky-eroticke.eu
Sées 1993 (pouze eshop, nikoli kamenná prodejna)
Staré Město 686 03
pomucky.eroticke@gmail.com
IČ: 76439992 (nejsme plátci DPH)

Naše doprava a poštovné:

Doprava+ poštovné Cena
Česká pošta 99,- Kč
PPL 99,- Kč
Zásilkovna 108,- Kč

 

 

 

Doba dodání našich produktů:

 

- skladem do 2 dnů

- u produktů, které nejsou skladem pak v závislosti na dodavateli, zákazník je neprodleně informován


OBCHODNÍ PODMÍNKY
NÁKUPNÍ ŘÁD - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

 

Základní charakteristika prodávaného zboží:

Prodej erotických pomůcek a příslušenství k těmto pomůckám, žertovných předmětů a DVD s erotickou tématikou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, stejně tak u přepravních služeb a dobírky.

Definice

  • prodávající - provozovatel internetového obchodu
  • kupující - fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím
  • zboží - produkty nebo služby v nabídce internetového obchodu
  • objednávka - návrh kupní smlouvy na jejímž základě je realizován prodej zboží


Objednávka

Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě (vložením do košíku a následném vyplnění povinných údajů pro zaslání zboží a potvrzení objednávky). Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s obchodními a nákupními podmínkami internetového obchodu. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zrealizované objednávky, tedy návrhu kupní smlouvy.

Objednávku lze realizovat v českém jazyce. Náš eshop nerealizuje objednávky ze zahraničí. V případě objednání zboží občanem jiné než české národnosti bude rozhodné právo v případě při na straně našeho eshopu.


Storno objednávky

Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebovánív původním obalu a s neporušeným hygienickým obalem a pečetní samolepkou (dle zákona), včetně veškerého dodaného příslušenství, dokladu o koupi (např. dobírková účtenka) v uvedené lhůtě poslat zpět. Po obdržení takto vráceného zboží bude obratem vrácena zpět odpovídající částka způsobem, na kterém se předem dohodneme a to nejlépe převodem na účet zákazníka. Prosíme, zboží posílejte obyčejně, ne na dobírku, na adresu:

Centrální sklad- reklamační oddělení

Plynárenská 233

280 02 Kolín 2

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete na adrese: http://www.vzory.cz/vzory/koupe-najem-dilo/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-2/#.WErIk9LhDIU

Nepřevezme-li kupující zboží, které mu bylo expedováno, bude toto zboží zasláno zpět prodávajícímu. Ten pak bude po kupujícím vymáhat náklady za expedici. Toto platí i pro případ, kdy by zákazník stornoval objednávku pozdě, kdy byla již expedována a předána dopravci.

V souladu s ustanovením § 1832 OZ odstoupí-li
spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od
odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na
základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Reklamace zboží

S případnou reklamací se obracejte na email pomucky.eroticke@gmail.cz. Při reklamaci je třeba uvést důvod reklamace (popis závady) a reklamované zboží po domluvě zaslat prodejci v původním obalu, včetně dokladů a příslušenství. Z hlediska minimálního množství reklamací se ji pokusíme vyřídit v co nejkratším časovém úseku. Náhradou za oprávněnou reklamaci může být vrácení ceny zboží nebo dodávka náhradního zboží. Je samozřejmostí, že doručení nového zboží zařídíme my a to na naše vlastní náklady. V případě neoprávněné reklamace Vám však budeme muset náklady spojené s vyřízením reklamace zpětně přeúčtovat.

14 denní záruka vrácení peněz

Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí za předpokladu, že byla kupní smlouva uzavřena prostředky na komunikaci na dálku a nebylo podepsáno prohlášení o uzavření standardní kupní smlouvy. Zboží musí být odesláno do 14 dní od převzetí. Pokud chce zákazník uplatnit toto právo, musí vrátit zboží viditelně neponičené, v originálním naprosto neporušeném obalu a se všemi dodanými náležitostmi (např. návod, záruční list, s kompletním příslušenstvím). Toto nelze uplatnit u zboží jako jsou knihy, CD, DVD, audio a videokazety a zboží u něhož zákazník porušil prohlídkou tohoto zboží tzv. „pečeť kvality“ a je tedy na první pohled zřejmé, že se zbožím v původním obalu již bylo manipulováno (zejména z důvodu hygieny). Zboží s takto porušeným obalem není již možné vzhledem k povaze zboží dále nabízet a tudíž ho vrátit (např..vibrátory, panny, spodní prádlo …). Náklady za zaslání vráceného zboží budou účtovány prodejci a vráceny zákazníkovi stejným způsobem.

 

Právo na změny vyhrazeno

Publikované údaje v tomto internetovém obchodě se považují zpravidla za správné. Některé údaje však mohou být vinou naší nebo dodavatelů informací nepřesnou nebo i chybnou. Tyto údaje budou v co nejkratší době opraveny. Internetový obchod si vyhrazuje právo změny informací, obsahu jakožto i cen bez předchozího upozornění.

Vztahují-li se na psaný text autorská práva, je tato informace poznačena pod textem.


Reklamační řád

Čl.1
Odpovědnost firmy
Při prodeji zboží zákazníkům odpovídá firma za vady, které má zboží při převzetí, které se vyskytnou po převzetí zákazníkem v záruční lhůtě. Firma neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena. Obrázky zboží jsou pouze ilustrační.

Čl.2
Právo zákazníka na reklamování vadného zboží
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je zákazník oprávněn tuto vadu při převzetí zboží, v záruční době, či ve lhůtě k použití, věci reklamovat.

Čl.3
Místo uplatnění reklamace
Zákazník uplatňuje reklamaci u firmy, kde zboží zakoupil. Nákup zákazník prokazuje příslušným prodejním dokladem, záručním listem nebo jiným prokazatelným způsobem.

Čl.4
Způsob vyřízení reklamace
Reklamuje-li zákazník u firmy, je pověřený pracovník firmy povinen reklamaci řádně prověřit a nejde-li o složitý případ, ihned o ni rozhodnout. V ostatních případech nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace u firmy. Pokud zákazník není spokojen s vyřízením reklamace, může uplatnit své právo prostřednictvím soudu či mimosoudního dozoru.

Čl.5
Lhůty pro uplatnění reklamace
Záruční doba zboží dodávaného firmou je 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem, pokud na zboží, jeho obalu, návodu nebo záručním listě není uvedena doba delší. Zde pak ZL neskončí před uplynutím této doby. Pokud se vydává ke zboží záruční list, musí být při prodeji rádně vyplněn. Vyřídí-li se reklamace zákazníka výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne na nové zboží záruční doba znovu od jeho převzetí.

Čl.6
Odstranitelné vady
Jde-li o odstranitelnou vadu, má zákazník právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Vyskytne-li se na zboží odstranitelná vada a zboží bylo již použito, může firma namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné.

Čl.7
Neodstranitelné vady
Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vad, může zákzník podle své volby požadovat:
1. výměnu zboží za bezvadné
2. zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz
3. přiměřenou slevu z ceny
Stejná práva má zákazník, jde-li o vady odstranitelné, tedy jestliže kupující nemůže pro opětné (nejméně 3 odstranitelné vady) výrobek řádně používat.

Čl.9
Závěrečné ustanovení
Platnost všech nabídek je do vyprodání zásob. Hovorné na naše telefonní linky případně sms zprávy jsou účtovány dle tarifu Vašeho operátora. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.prosince 2015.

 

Dodací podmínky

Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, dle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího. Termín vyřízení objednávky je obvykle do 4 pracovních dnů od jejího potvrzení. V případě delší dodací lhůty bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.

Platební podmínky:

Platbu za objednané zboží lze realizovat formou dobírky:

Dobírka:

doběrečné činí 27,- Kč

Objednávku zaplatíte při převzetí zboží od doručovatele České pošty, Zásilkovny či PPL kurýra. PPL kurýři jsou vybaveni také terminálem pro platební karty, pro případ, že nebudete mít u sebe hotovost.


Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou vyžadovány a zpracovány pouze pro účel zaslání zboží zákazníkovi. Náš eshop je zaregistrován na uoou.cz.

Prodávající se zavazuje k dobrovolnému dodržování kodexů chování týkajících se jeho přístupnosti s využitím elektronických prostředků.


Závěrečná ustanovení

Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona o elektronickém obchodu, Zákona o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. "Ve znění pozdějších zákonných úprav. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. V případě jakýchkoliv informací, napište nám prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky.

 

Provozovatel (prodávající):

Martin Zavřel

Sées 1993

Staré Město 686 03

IČ: 76439992

nejsme plátci DPH

 

Náš eshop je založen na systému dropshipping, tj. sklad vlastní náš dodavatel.

 

Děkujeme Vám a přejeme Vám příjemné nakupování v internetovém obchodě pomucky-eroticke.eu!

 

M2Y0Zjkw